Tuesday, July 11, 2006

whahaha

hello people theres no school today pero parang ang boring sa bahay wala ako ginagawa huy tag naman oh

Monday, July 10, 2006

yoyoyo

yo may blog na ako huy monica wats up may blog na rin ako anyways ano ba sasabihin ko hmmm theres a new student coming in our class sana hindi siya matalino pls pls pls
ano pa ba hooray half day bukas at sana walang long test sa health!! yan ling muna ha

yoyoyo